Suns disclaimer

 

Disclaimer / gebruiksvoorwaarden voor www.Suns-outdoorfurniture.com

Sunsit BV (Kamer van Koophandel: 17267242), verleent u hierbij toegang tot www.hello-suns.com (hierna te noemen "de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Deze disclaimer / gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van de website www.hello-suns.com en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website aangeboden worden. Door gebruik te maken van de website stemt u in met de disclaimer / gebruiksvoorwaarden. Sunsit BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Sunsit BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Sunsit BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de website. De gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk om voorzorgsmaatregelen tegen virussen of andere externe invloeden te blijven nemen.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sunsit BV.

Links:

Deze website kan verwijzing hebben door middel van een hyperlink, banner of button naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Voor de inhoud of het gebruik van deze website van derden draagt Sunsit BV geen verantwoordelijkheid.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op deze website getoonde teksten, afbeeldingen en materialen liggen bij Sunsit BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sunsit BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 Wet Persoons registratie:

Sunsit BV conformeert zich aan de Wet PersoonsRegistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag.

Sunsit BV geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

 Google Analytics:

Sunsit BV. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.