Privacy verklaring Sunsit

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Bedrijfsgegevens
  Sunsit BV
  De Ring 1
  5261 LM Vught
  073-684 05 02
  www.sunsit.nl
  www.hello-suns.com
  www.suns-tuinmeubelen.nl
  KvK: 17267242
  BTW Nr.: NL821483195B01

  Met ‘Wij’ wordt in deze privacy verklaring Sunsit bedoeld.
 2. Website
  Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee bedoeld: www.hello-suns.comwww.suns-tuinmeubelen.nlwww.suns-outdoorfurniture.comwww.suns-gartenmoebel.de, www.suns-shine.com, dealerwebshop.hello-suns.com en www.sunsit.nl
 3. Cookies & Google analytics
  Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers. Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.
 4. Persoonsgegevens
  a) Algemeen. Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze klanten en relaties. Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van de met onze klanten gesloten overeenkomsten en (voor zover daar geen overeenkomst voor is) voor het leveren van bestellingen en voor het verstrekken van informatie of adviezen aan onze klanten en relaties.
  b) Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen de volgende gegevens van onze klanten:
  * Naam, adres woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
  * KvK-nummer
  * BTW nummer
  * overige gegevens die wij ontvangen of verwerken in het kader van de aan ons verstrekte opdracht.
  Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en verwerken enkel noodzakelijke gegevens.
  c) Toegankelijkheid. In beginsel heeft iedere medewerker van Sunsit heeft toegang tot de persoonsgegevens die ten behoeven van de klanten of relaties worden verwerkt.
  d) Verstrekking aan derden. Voor verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ICT-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten toegang hebben tot persoonsgegevens indien dat nodig is voor de verlening van support of onderhoud. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derden, tenzij dat nodig of nuttig is voor uitvoering van de overeenkomst of zoals voor hetgeen hierboven is vermeld.
  e) Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens voor een periode van (ongeveer) 7 jaar. We gaan uit van minimaal de termijn waarbinnen de belastingdienst nog gegevens kan opvragen of nog aanslagen of correcties kan toepassen. Particulieren persoonsgegevens, ontvangen van onze klanten t.b.v. uitvoering van garantiewerkzaamheden, bewaren we voor een periode van maximaal 5 jaar (zijnde onze garantieperiode).
 5. Beveiliging van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate vaan beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.
 6. Recht van betrokkene
  De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
  * Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
  * Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te rectificeren,
  * Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen,
  * Het recht op beperking van de verwerking,
  * Het recht om persoonsgegevens over te dragen,
  * Het recht om bezwaar te maken.

  De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.
 7. Klacht
  Indien u meent dat uw privacy rechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 8. Datalekken
  Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

  Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018