Suns garantievoorwaarden

Kwaliteit is een kwestie van keuzes maken. In materiaal, in vorm en in constructie. Suns heeft een duidelijke voorkeur voor robuuste materialen. Vriendelijk voor het oog en bestand tegen intensief gebruik. Alle tuinmeubelen van Suns kunnen het hele jaar buiten blijven staan. Natuurlijke materialen kunnen naar verloop van tijd verkleuren, dat hoort bij de eigenschappen van het product. Waar je op kunt rekenen is dat Suns-producten lang meegaan.


Dankzij de hoge kwaliteit verleent Suns op diverse materialen en onderdelen een langere garantie dan wettelijk verplicht. Namelijk van maar liefst 5 jaar! Natuurlijk zijn daar wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Als een meubel of onderdeel zou falen als gevolg van een fabricagefout of een defect geeft door normaal huishoudelijk gebruik, zal Suns het defect naar eigen inzicht repareren, opnieuw afwerken of het defecte onderdeel vervangen.

Vervanging

Mocht het model of de kleur niet langer beschikbaar zijn (bijvoorbeeld een meubel uit een niet-courante collectie) dan behoudt Suns zich het recht voor om het defecte meubel te vervangen door een vergelijkbaar product. Elke vervanging geldt in principe voor het defecte onderdeel of meubel, niet voor een gehele set. Reparatie, nieuwe afwerking of vervanging heeft geen invloed op de oorspronkelijke garantieperiode.

Garantieprocedure

In het geval van een defect, is het de verantwoordelijkheid van de koper om het meubel terug te brengen naar de Suns Dealer van aankoop, samen met een kopie van het aankoopbewijs. De Suns Dealer zal het garantieverzoek voorzien van datum, omschrijving van het probleem en indienen bij Suns. De correcte afwikkeling van de garantieprocedure verzorgt Suns.

Garantievoorwaarden

De garantietermijn vangt aan op het moment van aankoop in de winkel. De originele kassabon dient als garantiebewijs. De garantie heeft betrekking op constructie- en materiaalfouten die al bij levering aanwezig zijn. Uitgesloten hiervan zijn schades, die door verkeerd of ondeskundig gebruik zijn ontstaan zoals abnormale belastingen, aantasting door agressieve stoffen, verkeerd onderhoud, reparaties door ondeskundige, afdekken van meubelen, onjuiste montages, alsmede natuurlijke eigenschappen die bij het materiaal horen en beschadigingen door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing (hangtag).

Verder uitgesloten zijn:

  • Gebreken, die op normale slijtage zijn terug te voeren of extreme weersomstandigheden;
  • Bij kunststof krassen door gebruik
  • Bij aluminium krassen door gebruik
  • Bij hout de natuurlijke eigenschappen die bij het product horen zoals de mogelijkheid tot scheurtjes en vergrijzing
  • Bij staal roest vorming van binnenuit door o.a. condens
  • Bij textiel minder dan 3mm krimp op 1 strekkende meter, foutief wassen en lichte verkleuringen, gebruikssporen en verminderde draagkracht en dikte van de vulling na verloop van tijd bij normaal, particulier gebruik.
  • Schade ontstaan door gebruik van reinigings/beschermingsmiddelen anders dan SUNS Cleaners & Protectors.
  • De garantie geldt uitsluitend bij normaal particulier, huishoudelijk gebruik.

Wij wensen u veel plezier, genot en comfort met uw Suns tuinmeubelen.